Fungovanie káblovej televízie na Slovensku

televizorKáblová televízia tvorí systém prenosu obrazu a dát, ktorý je možné prenášať pomocou optických vlákien alebo koaxiálnych káblov. Pre káblovú televíziu sa používa tiež skratka CATV alebo tiež TKR, čo znamená televízny káblový rozvod.

Existuje niekoľko využití káblovej televízie. Jej hlavný účel je jednoznačne priniesť zákazníkovi širokú ponuku televíznych programov, ktoré sú vďaka svojmu obsahu prijateľné pre každú domácnosť. Káblová televízia taktiež prináša zákazníkom širokopásmové dátové služby.

Medzi najväčšie výhody káblovej televízie je skutočnosť, že prenáša obraz vo veľmi vysokej kvalite vďaka kabeláži, ktorá dokáže stimulovať vonkajší ruch.

Na prenos obrazu a dát sa požívajú buď koaxiálne káble alebo optické vlákna. Postupom času vznikla však kombinácia týchto spôsobov šírenia dát a tá sa stala najobľúbenejším a najpoužívanejším spôsobom šírenia dát. Existuje ešte niekoľko spôsobov prenosu dát, ako je napríklad analógový signál, ktorý sa šíri pomocou rádiových vĺn. Nevýhodou tohto spôsobu je, že nedokáže preniesť také veľké množstvo dát a v takej dobrej kvalite ako spoľahlivá káblová televízia.

Šírenie obrazu a dát pomocou kombinácie optických vlákien a koaxiálnych káblov je rozšírené aj na Slovensku. V praxi táto kombinácia vyzerá veľmi jednoducho. Pomocou optických vlákien sa potiahne chrbtová časť rozvodu, z ktorej sú pomocou koaxiálneho káblu vytvorené rozvody priamo do jednotlivých domácností.

Najčastejšie zapojenie bytov je hviezda, hrebeň alebo kaskáda. Najpoužívanejšia je však hviezda. Rozvodová skriňa sa nachádza vo väčšine prípadov na chodbe budovy a do bytov je signál vedený pomocou koaxiálnych káblov. Hrebeň je vhodný pre zapojenie bytov na dlhých chodbách. Zapojenie v tipe kaskády má tú nevýhodu, že pre celú skupinu bytov platia tie isté programy.