Čo je marketingovým účelom webovej stránky?

marketing webuInternet sa od svojho počiatku rozrástol do takej miery, že pre mnohé podniky nahradil ostatné tradičné kanály marketingovej komunikácie ako primárny prostriedok pre dosiahnutie určitých typov spotrebiteľov. Podľa časopisu PC World hrozí kvôli rastu internetu koniec dominancie niektorých tradičných kanálov marketingovej komunikácie, ako sú tlačené noviny a časopisy. Ako sa viac a viac marketingových dolárov presúva z tradičných médií na Internet, je vlastnenie marketingovej webovej stránky pre podnikanie nutnosťou.

Dosiahnutie dnešného spotrebiteľa

Používanie Internetu všetkými demografickými skupinami v USA je veľmi vysoké. Podľa spoločnosti zaoberajúcej sa výskumom digitálneho marketingu, eMarketer, je predpoveď taká, že v roku 2010 bude na internete 221 miliónov ľudí v USA, zhruba 71 percent celkovej populácie. Podľa správy The Pew Internet & American Life Project bolo v roku 2009 on-line 76 percent Američanov. Žiadny podnik, ktorý predáva priamo spotrebiteľovi, si nemôže dovoliť neumiestniť svoju správu pred týchto internetových spotrebiteľov.

Povedomie o produkte

Pri takom veľkom množstve očí denne hľadiacimi na obrazovky počítačov, vytváranie povedomia o spoločnosti, alebo produkte prostredníctvom založenia webovej stránky, automaticky negarantuje návštevnosť stránky a budovanie povedomia. Pre prilákanie návštevníkov na webovú stránku musí byť praktizovaná sústavná SEO optimalizacia (Search Engine Optimization; SEO). SEO sa usiluje o zlepšenie poradia webových stránok prostredníctvom použitých kľúčových slov, budovania odkazov a aktualizovaného obsahu. Vyššie poradie na rebríčku znamená vyššie povedomie a vyššiu marketingovú návštevnosť pre webovú stránku. Dobrým doplnkom k SEO je vytváranie povedomia inzerovaním na Internete. Inzercia na Internete je pomerne nenákladná, takže je ideálnou voľbou pre menšie podniky na vytvorenie povedomia o ich podnikaní a zvýšení návštevnosti ich stránky pre marketingové účely.

Detailná správa o produkte

Webová stránka dáva obchodníkom možnosť poeticky naleštiť informácie o ich produkte, či službe spôsobom, ktorý je nedostupný v akomkoľvek inom marketingovom kanáli. Veľká obchodná webová stránka môže mať tisíce stránok. Podľa Boutell.com je priemerné množstvo stránok vytvorených pod jedným webom 273. S takým množstvom stránok majú obchodníci možnosť objasniť svoje podnikanie, alebo produkt veľmi detailne: ako, prečo, kde a čo, použitím slov a obrázkov. Neexistuje tu žiadny limit.

Vytvorenie dôveryhodnosti/autority

Webová stránka môže byť skratkou pri vytváraní dôveryhodnosti a udeľovaní statusu autority. Webová stránka umožňuje obchodníkovi umiestniť svoje produkty a spoločnosť. Písaním a publikovaním článkov a predkladaním týchto článkov do tisícov adresárov a vyhľadávačov na internete, sa môže stať autoritou vo svojom obore každý. Na autority sa obraciame ako na dôveryhodné zdroje pre obchodnú interakciu.

Transakčný marketing

Ďaleko od svojich skromných koreňov v podobe digitálnych brožúr, sa webové stránky stali sofistikovanými portálmi pre obchodovanie na internete a transakčný marketing. Výrobcovia produktu, dizajnéri, dokonca aj malí výrobcovia majú možnosť založiť si obchodné konto pre akceptovanie kreditných kariet a prevádzkovať obchod s reálnymi peniazmi na internete.

Fungovanie káblovej televízie na Slovensku

televizorKáblová televízia tvorí systém prenosu obrazu a dát, ktorý je možné prenášať pomocou optických vlákien alebo koaxiálnych káblov. Pre káblovú televíziu sa používa tiež skratka CATV alebo tiež TKR, čo znamená televízny káblový rozvod.

Existuje niekoľko využití káblovej televízie. Jej hlavný účel je jednoznačne priniesť zákazníkovi širokú ponuku televíznych programov, ktoré sú vďaka svojmu obsahu prijateľné pre každú domácnosť. Káblová televízia taktiež prináša zákazníkom širokopásmové dátové služby.

Medzi najväčšie výhody káblovej televízie je skutočnosť, že prenáša obraz vo veľmi vysokej kvalite vďaka kabeláži, ktorá dokáže stimulovať vonkajší ruch.

Na prenos obrazu a dát sa požívajú buď koaxiálne káble alebo optické vlákna. Postupom času vznikla však kombinácia týchto spôsobov šírenia dát a tá sa stala najobľúbenejším a najpoužívanejším spôsobom šírenia dát. Existuje ešte niekoľko spôsobov prenosu dát, ako je napríklad analógový signál, ktorý sa šíri pomocou rádiových vĺn. Nevýhodou tohto spôsobu je, že nedokáže preniesť také veľké množstvo dát a v takej dobrej kvalite ako spoľahlivá káblová televízia.

Šírenie obrazu a dát pomocou kombinácie optických vlákien a koaxiálnych káblov je rozšírené aj na Slovensku. V praxi táto kombinácia vyzerá veľmi jednoducho. Pomocou optických vlákien sa potiahne chrbtová časť rozvodu, z ktorej sú pomocou koaxiálneho káblu vytvorené rozvody priamo do jednotlivých domácností.

Najčastejšie zapojenie bytov je hviezda, hrebeň alebo kaskáda. Najpoužívanejšia je však hviezda. Rozvodová skriňa sa nachádza vo väčšine prípadov na chodbe budovy a do bytov je signál vedený pomocou koaxiálnych káblov. Hrebeň je vhodný pre zapojenie bytov na dlhých chodbách. Zapojenie v tipe kaskády má tú nevýhodu, že pre celú skupinu bytov platia tie isté programy.